Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodliac za albanski jezik

Prevodliac za albanski jezik

Potreban Vam je prevodilac za albanski jezik?

Na pravom ste mestu!

Agencija Worldwide Translations odabrala je za Vas ovlašćene sudske tumače i vrsne prevodioce koji će Vam brzo i ekspeditivno isporučiti pismeni prevod na albanski sa srpskog, kao i obratno, prevod albanski na srpski svih vrsta ugovora, propisa, poslovne dokumentacije i drugih sadržaja ili pak prevoditi za Vas na nekom zasedanju, pregovorima ili poslovnom sastanku, bilo da je u pitanju konsekutivno ili simultano prevođenje sa albanskog na srpski i druge jezike, i obratno, sa srpskog i drugih jezika na albanski.

Oslonite se na pouzdane prevodioce naše agencije i izvorne govornike ovog indoevropskog jezika i kada je u pitanju prevod na albanski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa albanskog na druge strane jezike. Mi govorimo sve jezike!

Garantujemo Vam visoku profesionalnost u poslovanju i precizan prevod albanskog jezika u oba smera, bilo da je u pitanju prevod sa albanskog na srpski i druge jezike, ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na albanski.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa albanskog na srpski (prevod albanski na srpski);
  • prevod sa srpskog na albanski;
  • prevod sa albanskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na albanski.


Kao maternji jezik govori ga šest miliona ljudi. Službeni je jezik u Albaniji, na Kosovu i Metohiji i u delovima Makedonije, a govori se i u manjinskim grupama u severozapadnoj Grčkoj i južnoj Italiji i među iseljenicima u nekim evropskim državama.