Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodliac za arapski jezik

Prevodliac za arapski jezik

Potreban Vam je prevodilac za arapski jezik?

Na pravom ste mestu!

Stručni prevodioci, ovlašćeni sudski tumači i izvorni govornici ovog semitskog jezika prevode za Vas sve vrste stručnih i književnih tekstova i poslovnih dokumenata. U ugovorenom roku oni će Vam isporučiti overe sudskog tumača, pismeni prevod na arapski sa srpskog, kao i prevod arapski na srpski, bez obzira na tematiku i težinu teksta.

Na prevodioce agencije Worldwide Translations možete se osloniti i kada je u pitanju prevod na arapski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa arapskog na druge strane jezike, bez obzira na vrstu prevodilačke usluge. Mi govorimo sve jezike!

Naši ekspeditivni prevodioci pomoći će Vam i kada Vam je potrebno usmeno prevođenje zasedanja i poslovnih sastanaka, bilo da se opredelite za konsekutivno (detaljnije ovde) ili pak simultano prevođenje (detaljnije ovde). Precizan prevod arapskog jezika u oba pravca imperativ je u radu naše agencije, a uspeh u pregovaranju zagarantovan, bilo da ste odabrali prevod sa arapskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na arapski.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa arapskog na srpski (prevod arapski na srpski);
  • prevod sa srpskog na arapski;
  • prevod sa arapskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na arapski.


Arapski je jedan od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija, Arapske lige i Afričke unije. Kao maternji jezik govori ga preko dvesta miliona ljudi i u tom pogledu zauzima peto mesto u svetu. Govori se u islamskom svetu, na Bliskom istoku, u Africi i službeni je jezik u 25 zemalja u svetu.

Arapski jezik, naša specijalnost

Arapski jezik govori 360 miliona ljudi širom sveta. Arapski je zvanični jezik u 26 svetskih država. Naši prevodioci arapskog jezika imaju višegodišnje iskustvo u svim vrstama profesionalnih poslovnih prevoda, tako da možete apsolutno biti sigurni u preciznost i kvalitet.

Prevodi sa overom sudskog tumača

Mnoge državne agencije, vladine institucije i ostala državna tela i univerziteti, kako u Srbiji, tako i u svim ostalim državama sveta, UAE, Saudijskoj Arabiji, Kataru, Bahreinu, Egiptu, Maroku, itd, zahtevaju prevode sa overom sudskog tumača kao deo prijavnog procesa, za registraciju poslovanja, pri otvaranju firme, prilikom konkurisanja za sredstva raznih fondova, za bankarske kredite itd. Ovlašćeni sudski prevodioci i tumači za arapski jezik agencije Worldwide Translations su do sada kvalitetno i uspešno preveli i svojim pečatom overili hiljade sertifikovanih, overenih prevoda, koji su našim klijentima garantovali kvalitet.