Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodilac za bugarski jezik

Prevodilac za bugarski jezik

Potreban Vam je prevodilac za bugarski jezik?

Na pravom ste mestu!

Iskusni prevodioci, lektori, ovlašćeni sudski tumači (detaljnije ovde) i izvorni govornici bugarskog jezika odgovoriće na sve Vaše zahteve za prevod na bugarski sa srpskog, i obratno, ukoliko Vam je potreban prevod bugarski na srpski, bilo da je u pitanju pismeni prevod tekstova komercijalne ili stručne sadržine, ili pak usmeni prevod – konsekutivno (detaljnije ovde) ili simultano prevođenje svih vrsta poslovnih sastanaka.

Naš tim prevodilaca izaći će Vam u susret i kada Vam je potreban prevod na bugarski jezik sa drugog stranog jezika, i obratno, prevod sa bugarskog na sve druge strane jezike, bilo da ste se opredelili za pismeno ili usmeno prevođenje. Mi govorimo sve jezike!

Prevode ovog istočno-južnoslovenskog jezika prepustite pouzdanim prevodiocima agencije Worldwide Translations, zaduženim da Vam u ugovorenom roku isporuče precizan prevod bugarskog jezika, bilo da Vam je potreban prevod sa bugarskog na srpski i druge jezike, i obratno, prevod sa srpskog i drugih jezika na bugarski.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa bugarskog na srpski (prevod bugarski na srpski);
  • prevod sa srpskog na bugarski;
  • prevod sa bugarskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na bugarski.


Bugarski je zvanični jezik u Bugarskoj i jedan od službenih jezika u Evropskoj uniji. Kao manjinski jezik govori se u Rumuniji, Srbiji, Ukrajini i Moldaviji. Kao maternji jezik govori ga dvanaest miliona ljudi.

Bugarski jezik, naša specijalnost

Bugarski jezik govori 11 miliona ljudi. Bugarski je zvanični jezik u Bugarskoj. Naši prevodioci bugarskog jezika imaju višegodišnje iskustvo u svim vrstama profesionalnih poslovnih prevoda, tako da možete apsolutno biti sigurni u preciznost i kvalitet.

Prevodi sa overom sudskog tumača

Mnoge državne agencije, vladine institucije i ostala državna tela i univerziteti, kako u Srbiji, tako i u svim ostalim državama sveta, Bugarskoj, SAD, Kanadi, Rusiji, itd, zahtevaju prevode sa overom sudskog tumača kao deo prijavnog procesa, za registraciju poslovanja, pri otvaranju firme, prilikom konkurisanja za sredstva raznih fondova, za bankarske kredite itd. Ovlašćeni sudski prevodioci i sudski tumači za bugarski jezik agencije Worldwide Translations su do sada kvalitetno i uspešno preveli i svojim pečatom overili hiljade sertifikovanih, overenih prevoda, koji su našim klijentima garantovali kvalitet.