Potreban vam je prevodilac
za češki jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za češki jezik Beograd

Za pismene prevode propisa, ugovora i drugih poslovnih dokumenata i overe sudskog tumača u agenciji Worldwide Translations zaduženi su najbolji lektori, ovlašćeni sudski tumači i stručni prevodioci češkog jezika, koji će Vam po dogovorenim uslovima isporučiti precizan prevod češkog na srpski, i obratno, prevod sa srpskog na češki. Oni će Vam pomoći u radu i doprineti Vašem poslovanju tako što će za Vas prevoditi poslovne sastanke, stručne tribine, konferencije i prezentacije, bilo da Vam je potrebno simultano ili konsekutivno prevođenje.

Tim vrsnih bohemista naše prevodilačke agencije garantuje Vam prvoklasan prevod češkog jezika na srpski i odgovara na sve Vaše zahteve, bilo u pisanoj ili usmenoj formi, kada je u pitanju prevod na češki sa srpskog jezika. Poklonite poverenje našoj agenciji i znalcima ovog zapadnoslovenskog jezika i kada je u pitanju prevod sa češkog na druge strane jezike, i obratno, prevod na češki jezik sa svih drugih stranih jezika. Mi govorimo sve jezike!

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa češkog na srpski (prevod češkog na srpski);
  • prevod sa srpskog na češki;
  • prevod sa češkog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na češki.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

  • potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
  •   potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
  •   mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Zvanični je jezik u Češkoj i jedan od službenih jezika Evropske unije. Kao maternji jezik govori ga dvanaest miliona ljudi, a kao manjinski jezik govori se u Slovačkoj, Srbiji, Austriji i Hrvatskoj i u iseljeničkim zajednicama u SAD, Kanadi i Brazilu. Češki jezik sličan je slovačkom.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006