Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodilac za danski jezik

Prevodilac za danski jezik

Potreban Vam je prevodilac za danski jezik?

Na pravom ste mestu!

U našoj agenciji za prevođenje na raspolaganju su Vam ovlašćeni sudski tumači, stručni prevodioci i lektori koji će Vam isporučiti precizan prevod na danski ili pak obratno, prevod danski na srpski, bilo da su Vam potrebni pismeni prevodi teksta stručne ili komercijalne sadržine ili overe sudskog tumača nekog ličnog ili poslovnog dokumenta.

Oslonite se na znanje i profesionalnost naših prevodilaca skandinavskih jezika i kada Vam je potreban prevod na danski jezik sa drugog stranog jezika, i obratno, prevod sa danskog na druge strane jezike, bilo u pisanoj ili usmenoj formi. Mi govorimo sve jezike!

Prevodioci naše agencije garantuju Vam i pouzdan usmeni prevod danskog jezika i uspešnu saradnju s Vašim poslovnim partnerima, bilo da Vam je potreban prevod sa danskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na danski, bez obzira da li ćete se opredeliti za simultano ili konsekutivno prevođenje poslovnih sastanaka.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa danskog na srpski (prevod danski na srpski);
  • prevod sa srpskog na danski;
  • prevod sa danskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na danski.


Zvanični je jezik u Danskoj i na Farskim ostrvima i jedan je od službenih jezika u Evropskoj uniji. Govori se još na Islandu, Grenlandu i u jednom delu Nemačke (Šlezvig-Holštajn) pored nemačkog jezika. Kao maternji jezik govori ga šest miliona ljudi.