Potreban vam je prevodilac
za danski jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za danski jezik Beograd

U našoj agenciji za prevođenje na raspolaganju su Vam ovlašćeni sudski tumači, stručni prevodioci i lektori koji će Vam isporučiti precizan prevod na danski ili pak obratno, prevod danski na srpski, bilo da su Vam potrebni pismeni prevodi teksta stručne ili komercijalne sadržine ili overe sudskog tumača nekog ličnog ili poslovnog dokumenta.

Oslonite se na znanje i profesionalnost naših prevodilaca skandinavskih jezika i kada Vam je potreban prevod na danski jezik sa drugog stranog jezika, i obratno, prevod sa danskog na druge strane jezike, bilo u pisanoj ili usmenoj formi. Mi govorimo sve jezike!

Prevodioci naše agencije garantuju Vam i pouzdan usmeni prevod danskog jezika i uspešnu saradnju s Vašim poslovnim partnerima, bilo da Vam je potreban prevod sa danskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na danski, bez obzira da li ćete se opredeliti za simultano ili konsekutivno prevođenje poslovnih sastanaka.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa danskog na srpski (prevod danski na srpski);
  • prevod sa srpskog na danski;
  • prevod sa danskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na danski.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Zvanični je jezik u Danskoj i na Farskim ostrvima i jedan je od službenih jezika u Evropskoj uniji. Govori se još na Islandu, Grenlandu i u jednom delu Nemačke (Šlezvig-Holštajn) pored nemačkog jezika. Kao maternji jezik govori ga šest miliona ljudi.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006