Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Potreban Vam je prevodilac za engleski jezik?

Potreban Vam je prevodilac za engleski jezik?

Na pravom ste mestu!

Za prevod sa engleskog na srpski i na druge jezike, i obratno, u prevodilačkoj agenciji Worldwide Translations zaduženi su stručni prevodioci, anglisti, lektori, ovlašćeni sudski tumači za engleski jezik i izvorni govornici (native speakers). Oni na visokom profesionalnom nivou udovoljavaju svim Vašim potrebama za prevodilačkim uslugama i po Vašoj narudžbini rade pismene prevode sa engleskog na srpski, kao i obratno, prevode stručnih, poslovnih ili književnih tekstova, ali i prevod za "web" sajt (veb stranicu). Takođe, naši ovlašćeni sudski tumači vrše overu svih ličnih i poslovnih dokumenata (detaljnije ovde).

Renomirani prevodioci naše agencije pomoći će Vam i u usmenom prevođenju poslovnih sastanaka, prezentacija, konferencija i drugih skupova, kada ćete, u zavisnosti od vrste skupa, odabrati konsekutivno ili simultano prevođenje. Našim iskusnim prevodiocima prepustite i prevod sa engleskog na druge strane jezike, i obratno, prevod sa drugih stranih jezika na engleski, bez obzira da li Vam je potrebno pismeno ili usmeno prevođenje.

Prevod na engleskom jeziku prepustite izvornim govornicima i stručnim prevodiocima naše agencije. Njihovo znanje, stručnost i dugogodišnje iskustvo kada je u pitanju prevod, garantuju Vam da ćete dobiti vrhunski kvalitet, bez obzira koji je prevod po sredi: sa engleskog na srpski i druge jezike ili sa srpskog i drugih jezika na engleski.

Mi govorimo sve jezike!

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa engleskog na srpski (prevod engleski na srpski)
  • prevod sa srpskog na engleski (prevod srpski na engleski)
  • prevod sa engleskog na drugi strani jezik
  • prevod sa drugog stranog jezika na engleski

Engleski jezik, naša specijalnost

Engleski jezik govori 500 miliona ljudi i to je zvanični jezik u 54 države u svetu. Naši prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u svim vrstama profesionalnih poslovnih prevoda, tako da možete apsolutno biti sigurni u preciznost i kvalitet.

Engleskim jezikom služi se preko pola milijarde ljudi širom sveta, a kao maternji jezik govori ga oko trista pedeset miliona ljudi. Jedan je od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija. Govori se na nekoliko kontinenata: u Evropi (Engleska, Irska, Škotska, Vels), u Americi (i Kanadi), Južnoj Africi, Australiji i Novom Zelandu.  Predstavlja dominantan jezik komunikacije u poslovnom svetu.

Prevodi sa overom sudskog tumača

Mnoge državne agencije, vladine institucije i ostala državna tela i univerziteti, kako u Srbiji, tako i u svim ostalim državama sveta, Kanadi, SAD, Australiji, itd, zahtevaju prevode sa overom sudskog tumača kao deo prijavnog procesa, za registraciju poslovanja, pri otvaranju firme, prilikom konkurisanja za sredstva raznih fondova, za bankarske kredite itd. Ovlašćeni sudski tumači za engleski jezik agencije Worldwide Translations su do sada kvalitetno i uspešno preveli i svojim pečatom overili hiljade sertifikovanih, overenih prevoda, koji su našim klijentima garantovali kvalitet.