Potreban vam je prevodilac
za engleski jezik?

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za engleski jezik Beograd

Za prevod sa engleskog na srpski i na druge jezike, u prevodilačkoj agenciji Worldwide Translations Beograd, zadužen je stručni prevodilac za engleski jezik, a za overu dokumenata sudski tumač za engleski. U našem timu su i anglisti, lektori, ovlašćeni tumači i izvorni govornici (native speakers). Oni na visokom profesionalnom nivou udovoljavaju svim Vašim potrebama za prevodilačkim uslugama i po Vašoj narudžbini rade pismene prevode sa engleskog na srpski, kao i obratno, prevode stručnih, poslovnih ili književnih tekstova, ali i prevod za „web“ sajt (veb stranicu).

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Naši ovlašćeni sudski tumači vrše overu svih ličnih i poslovnih dokumenata (detaljnije ovde). Našim klijentima van Beograda na raspolaganju je naš sudski prevodilac i tumač za engleski za Zemun, Zrenjanin, Pančevo, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kruševac i mnoge druge gradove širom Srbije.

Centrala naše prevodilačke agencije se nalazi u Poslovnom centru Ušće u Beogradu.

Beograd je glavni i najveći grad Srbije. Prešao je dugačak put od osnivanja iz vremena praistorijske Vinče, 4800 godina pre nove ere do modernih vremena. Najveći je grad na teritoriji bivše Jugoslavije i po broju stanovnika četvrti u jugoistočnoj Evropi. Beograd je ekonomski centar Srbije i središte kulture, obrazovanja i nauke. Sedište Narodne banke Srbije i ostalih ministarstava je u Beogradu. Grad ima prvorazredni saobraćajni značaj, kao železničko i drumsko čvorište, a s obzirom da je na ušću dve reke, Beograd je i važno međunarodno rečno pristanište, a tu je i međunarodni aerodrom „Nikola Tesla“. Značajan je i kao telekomunikacioni centar za fiksnu i mobilnu telefoniju i internet. U njemu su razvijeni privredni i poljoprivredni kapaciteti, posebno metalska, metaloprerađivačka i elektronska industrija, zatim trgovina i bankarstvo. Na širem području Beograda, Smedereva i Pančeva, na obalama Dunava, locirana je slobodna trgovinska zona na površini od 2.000 kvadratnih metara.

Potreban Vam je prevodilac teksta?

Mi govorimo sve jezike!

Renomirani prevodioci naše agencije pomoći će Vam i u usmenom prevođenju poslovnih sastanaka, prezentacija, konferencija i drugih skupova, kada ćete, u zavisnosti od vrste skupa, odabrati konsekutivno ili simultano prevođenje. Našim iskusnim prevodiocima prepustite i prevod sa engleskog na druge strane jezike, i obratno, prevod sa drugih stranih jezika na engleski, bez obzira da li Vam je potrebno pismeno ili usmeno prevođenje.

Znanje naših prevodilaca, stručnost i dugogodišnje iskustvo kada je u pitanju prevod, garantuju Vam da ćete dobiti vrhunski kvalitet, bez obzira koji je prevod po sredi: sa engleskog na srpski ili sa srpskog i drugih jezika na engleski.

Naša prevodilačka agencija Vam nudi besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa engleskog na srpski (prevod engleski na srpski)
  • prevod sa srpskog na engleski (prevod srpski na engleski)
  • prevođenje sa engleskog na drugi strani jezik
  • prevođenje sa drugog stranog jezika na engleski

Engleskim se služi preko pola milijarde ljudi širom sveta, a kao maternji ga govori oko trista pedeset miliona ljudi. Jedan je od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija. Govori se na nekoliko kontinenata: u Evropi (Engleska, Irska, Škotska, Vels), u Americi (i Kanadi), Južnoj Africi, Australiji i Novom Zelandu.  Predstavlja dominantan jezik komunikacije u poslovnom svetu.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006