Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodilac za finski jezik

Prevodilac za finski jezik

Potreban Vam je prevodilac za finski jezik?

Na pravom ste mestu!

Agencija Worldwide Translations odabrala je za Vas izvorne govornike, iskusne stručne prevodioce i ovlašćene sudske tumače koji će odgovoriti na sve Vaše zahteve kada je u pitanju pismeni prevod na finski sa srpskog, ili pak prevod finski na srpski, bez obzira na tematiku i težinu teksta, ili je pak u pitanju usmeno prevođenje nekog poslovnog sastanka, bilo da je reč o konsekutivnom ili simultanom prevođenju.

Poklonite poverenje našim prevodiocima ovog ugro-finskog jezika i ukoliko Vam je potreban prevod na finski jezik sa drugog stranog jezika, na primer sa engleskog, nemačkog, ruskog, švedskog, i obratno, prevod sa finskog na drugi strani jezik, bez obzira da li Vam je potrebno pismeno ili usmeno prevođenje.

Garantujemo Vam profesionalnost u poslovanju i precizan prevod finskog jezika u oba smera, bilo da ste se opredelili za prevod sa finskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na finski. Mi govorimo sve jezike!

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa finskog na srpski (prevod finski na srpski);
  • prevod sa srpskog na finski;
  • prevod sa finskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na finski.


Zvanični je jezik u Finskoj i jedan od službenih jezika Evropske unije. Govori se još u Švedskoj, gde je priznat kao manjinski jezik, Norveškoj i Kareliji (Rusija). Kao maternji jezik govori ga šest miliona ljudi. Za finski jezik važi da je vrlo težak za učenje.