Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodliac za grčki jezik

Prevodliac za grčki jezik

Potreban Vam je prevodilac za grčki jezik?

Na pravom ste mestu!

Prevod grčki na srpski, i obratno, prevod na grčki sa srpskog, overe ovlašćenog sudskog tumača (detaljnije ovde), pismeni prevodi poslovnih dokumenata, stručnih tekstova i beletristike, usmeni prevod grčkog jezika – simultano ili konsekutivno prevođenje konferencija i poslovnih sastanaka u našoj prevodilačkoj agenciji povereni su iskusnim prevodiocima ovog indoevropskog jezika.

Poklonite poverenje našim stručnim prevodiocima i izvornim govornicima i kada Vam je potreban prevod na grčki jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa grčkog na druge strane jezike, bilo da je u pitanju pismeno ili usmeno prevođenje. Mi govorimo sve jezike!

Worldwide Translations garantuje Vam ekspeditivnost i profesionalnost u poslovanju i vrhunski kvalitet prevodilačkih usluga, bilo da Vam je potreban prevod sa grčkog na srpski i druge jezike, i obratno, prevod sa srpskog i drugih jezika na grčki.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa srpskog na grčki;
  • prevod sa grčkog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na grčki.


Grčki je zvanični jezik u Grčkoj i na Kipru i jedan je od oficijelnih jezika Evropske unije. Kao maternji jezik govori ga dvanaest miliona ljudi. Govori se među iseljenicima u Americi i Australiji, a kao manjinski jezik priznat je u Albaniji, Jermeniji, Italiji, Rumuniji i Ukrajini.

Grčki jezik, naša specijalnost

Grčki jezik govori 13 miliona ljudi. Grčki je zvanični jezik u Grčkoj i na Kipru. Naši prevodioci grčkog jezika imaju višegodišnje iskustvo u svim vrstama profesionalnih poslovnih prevoda, tako da možete apsolutno biti sigurni u preciznost i kvalitet.

Prevodi sa overom sudskog tumača

Mnoge državne agencije, vladine institucije i ostala državna tela i univerziteti, kako u Srbiji, tako i u svim ostalim državama sveta, Grčkoj, Kipru, Australiji, SAD, Kanadi, Rusiji, itd, zahtevaju prevode sa overom sudskog tumača kao deo prijavnog procesa, za registraciju poslovanja, pri otvaranju firme, prilikom konkurisanja za sredstva raznih fondova, za bankarske kredite itd. Ovlašćeni sudski prevodioci i sudski tumači za grčki jezik agencije Worldwide Translations su do sada kvalitetno i uspešno preveli i svojim pečatom overili hiljade sertifikovanih, overenih prevoda, koji su našim klijentima garantovali kvalitet.