Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodliac za hebrejski jezik

Prevodliac za hebrejski jezik

Potreban Vam je prevodilac za hebrejski jezik?

Na pravom ste mestu!

Izvorni govornici, stručni prevodioci i ovlašćeni sudski tumači izaći će u susret svim Vašim zahtevima kada je u pitanju prevod na hebrejski sa srpskog ili prevod hebrejski na srpski, bilo da Vam je potreban pismeni prevod stručne ili komercijalne sadržine, overa ovlašćenog sudskog tumača ili pak usmeni prevod – konsekutivno ili simultano prevođenje poslovnog sastanka, prezentacije ili nekog drugog zvaničnog skupa.

Oslonite se na iskusne prevodioce agencije Worldwide Translations i ukoliko Vam je potreban prevod na hebrejski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa hebrejskog na drugi strani jezik, bilo da je u pitanju pismeno ili usmeno prevođenje.

Garantujemo Vam precizan prevod hebrejskog jezika, bez obzira da li ste se opredelili za prevod sa hebrejskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na hebrejski. Mi govorimo sve jezike!

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa hebrejskog na srpski (prevod hebrejski na srpski);
  • prevod sa srpskog na hebrejski;
  • prevod sa hebrejskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na hebrejski.


Hebrejski je semitski jezik kojim govori preko šest miliona ljudi u svetu. Službeni je jezik države Izrael, a govori se još u delovima palestinskih teritorija, u SAD, pored zvaničnog engleskog jezika, i u jevrejskim zajednicama širom sveta. Hebrejski je jezik Starog zaveta.