Potreban vam je prevodilac
za hebrejski jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za hebrejski jezik Beograd

Izvorni govornici, stručni prevodioci i ovlašćeni sudski tumači izaći će u susret svim Vašim zahtevima kada je u pitanju prevod na hebrejski sa srpskog ili prevod hebrejski na srpski, bilo da Vam je potreban pismeni prevod stručne ili komercijalne sadržine, overa ovlašćenog sudskog tumača ili pak usmeni prevod – konsekutivno ili simultano prevođenje poslovnog sastanka, prezentacije ili nekog drugog zvaničnog skupa.

Oslonite se na iskusne prevodioce agencije Worldwide Translations i ukoliko Vam je potreban prevod na hebrejski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa hebrejskog na drugi strani jezik, bilo da je u pitanju pismeno ili usmeno prevođenje.

Garantujemo Vam precizan prevod hebrejskog jezika, bez obzira da li ste se opredelili za prevod sa hebrejskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na hebrejski. Mi govorimo sve jezike!

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa hebrejskog na srpski (prevod hebrejski na srpski);
  • prevod sa srpskog na hebrejski;
  • prevod sa hebrejskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na hebrejski.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Hebrejski je semitski jezik kojim govori preko šest miliona ljudi u svetu. Službeni je jezik države Izrael, a govori se još u delovima palestinskih teritorija, u SAD, pored zvaničnog engleskog jezika, i u jevrejskim zajednicama širom sveta. Hebrejski je jezik Starog zaveta.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006