Potreban vam je prevodilac
za holanski jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za holandski jezik Beograd

U prevodilačkoj agenciji Worldwide Translations možete dobiti sve vrste prevodilačkih usluga –pismeni prevod na holandski sa srpskog, kao i u suprotnom smeru – prevod holandski na srpski svih stručnih i književnih tekstova i poslovne dokumentacije. Takođe Vam nudimo i usmeni prevod holandskog jezika, bilo da je u pitanju simultano (detaljnije ovde) ili konsekutivno prevođenje (detaljnije ovde) poslovnog sastanka ili nekog drugog zvaničnog skupa. Za to su zaduženi iskusni prevodioci, lektori i ovlašćeni sudski tumači (detaljnije ovde) koji će udovoljiti svim Vašim zahtevima za prevođenje ovog zapadnogermanskog jezika.

Ukažite poverenje stručnim prevodiocima naše agencije i kada Vam je potreban prevod na holandski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa holandskog na druge strane jezike. Oslonite se na našu efikasnost u poslovanju i više nego povoljne cene naših prevodilačkih usluga, bilo da je u pitanju prevod sa holandskog na srpski i druge jezike, i obratno, prevod sa srpskog i drugih jezika na holandski. Mi govorimo sve jezike!

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa holandskog na srpski (prevod holandski na srpski);
  • prevod sa srpskog na holandski;
  • prevod sa holandskog na drugi strani jezik;);
  • prevod sa drugog stranog jezika na holandski.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Holandski je zvanični jezik u Holandiji i Belgiji i jedan od službenih jezika Evropske unije. Kao maternji jezik govori ga dvadeset i dva miliona ljudi. Govori se i u bivšim holandskim kolonijama, Holandskim Antilima, Arubi i Surinamu.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006