Potreban vam je prevodilac
za hrvatski jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za hrvatski jezik Beograd

Kada je u pitanju prevod hrvatskog jezika, izvorni govornici, iskusni prevodioci, redaktori i lektori naše agencije udovoljiće svim Vašim potrebama za prevođenje svih vrsta stručnih publikacija, propagandnog materijala ili beletristike, bilo da Vam je potreban pismeni prevod hrvatski na srpski ili pak obratno – prevod na hrvatski sa srpskog. Pored toga, bez obzira na tematiku i težinu teksta, u našoj agenciji možete dobiti i precizan prevod na hrvatski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, sa hrvatskog na sve druge strane jezike. Mi govorimo sve jezike!

Što se tiče usmenog prevođenja poslovnih sastanaka i drugih skupova, možete se opredeliti za konsekutivno ili simultano prevođenje, bez obzira da li je u pitanju prevod sa hrvatskog na srpski i druge jezike ili prevod sa srpskog i drugih jezika na hrvatski.

Takođe, naši vrsni redaktori i lektori hrvatskog, odnosno srpskog jezika vrše sintaksičku i leksičku adaptaciju tekstova sa hrvatskog na srpski, i obratno, sa srpskog na hrvatski, doslednu zamenu ijekavice u ekavicu, i obratno, ekavice u ijekavicu, kao i usaglašavanje sa standardom hrvatskog, odnosno srpskog jezika.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa hrvatskog na srpski (prevod hrvatski na srpski);
  • prevod sa srpskog na hrvatski;
  • prevod sa hrvatskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na hrvatski.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Hrvatski je službeni jezik u Hrvatskoj. Govori se još u Bosni i Hercegovini, u manjinskim grupama u Srbiji i Crnoj Gori i iseljeničkim zajednicama u svetu. Ima preko šest miliona govornika. Govornici hrvatskog i srpskog jezika odlično se razumeju. Nekada je zajedno sa srpskim činio jedinstven srpskohrvatski jezički standard.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006