Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodilac za italijanski jezik

Prevodilac za italijanski jezik

Potreban Vam je prevodilac za italijanski jezik?

Na pravom ste mestu!

Ovlašćeni sudski tumači, stručni prevodioci i lektori za italijanski jezik odgovoriće na svaki Vaš zahtev kada Vam je potreban prevod na italijanski, bilo da je u pitanju usmeni prevod – konsekutivno ili simultano prevođenje – ili pismeni prevod italijanski na srpski teksta stručne ili komercijalne sadržine ili pak prevod na italijanski jezik sa srpskog. Takođe nam se možete obratiti i za prevod na italijanski sa svih drugih stranih jezika, i obratno, sa italijanskog na druge strane jezike kada su u pitanju overe sudskog tumača ličnog ili poslovnog dokumenta, prevodi književnih i stručnih tekstova različite tematike. Mi govorimo sve jezike!

Kada Vam je potreban prevod italijanskog jezika, oslonite se na znanje naših prevodilaca i lektora italijanskog jezika jer su njihova stručnost i profesionalnost garancija da ćete dobiti kvalitetan prevod sa italijanskog na srpski i druge jezike, i obratno, prevod sa srpskog i drugih jezika na italijanski.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa italijanskog na srpski (prevod italijanski na srpski);
  • prevod sa srpskog na italijanski;
  • prevod sa italijanskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na italijanski.


Kao maternji jezik italijanski govori preko šezdeset miliona ljudi. Zvanični je jezik u Italiji, a pored latinskog, drugi je službeni jezik u Vatikanu. Ovaj romanski jezik govori se još u San Marinu, Luksemburgu, nekim delovima Švajcarske, kao i među iseljenicima u Americi i Australiji.