Potreban vam je prevodilac
za japanski jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za japanski jezik Beograd

Prevodilačka agencija Worldwide Translations angažovala je stručne prevodioce, ovlašćene sudske tumače i lektore i redaktore koji će za Vas stručno i na visokom profesionalnom nivou prevesti sve vrste poslovnih dokumenata, stručnih i književnih tekstova kada je u pitanju pismeni prevod na japanski sa srpskog ili pak prevod japanski na srpski. Naši prevodioci pomoći će Vam i u usmenom prevođenju na konferencijama, prezentacijama i drugim poslovnim skupovima, bilo da se opredelite za simultano ili konsekutivno prevođenje.

Oslonite se na usluge naše agencije i kada Vam je potreban, bilo u pisanoj ili usmenoj formi, prevod na japanski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa japanskog na druge strane jezike.

Ne postoje jezičke barijere u poslovanju! Garantujemo Vam precizan prevod japanskog jezika u oba smera – bilo da Vam je potreban prevod sa japanskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na japanski. Mi govorimo sve jezike!

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa japanskog na srpski (prevod japanski na srpski);
  • prevod sa srpskog na japanski;
  • prevod sa japanskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na japanski.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Službeni je jezik u Japanu, a govori se i u delovima Kine, pored kineskog jezika, i Koreje, pored korejskog jezika, ali i širom sveta gde ima japanskih iseljenika, naročito u SAD (Havaji) i u Brazilu. Kao maternji jezik govori ga sto trideset miliona ljudi. Pripada porodici japanskih jezika.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006