Potreban vam je prevodilac
za kineski jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za kineski jezik Beograd

Za prevod na kineski sa srpskog, i prevod kineski na srpski, bilo da su Vam potrebni pismeni prevodi, overe ovlašćenih sudskih tumača ili usmeni prevodi, bez obzira da li ćete odabrati simultano (detaljnije ovde) ili konsekutivno prevođenje (detaljnije ovde), u agenciji Worldwide Translations zaduženi su izvorni govornici i vrsni prevodioci koji će Vam prevesti sve poslovne materijale, stručne i književne tekstove i omogućiti Vam da uspešno obavite poslovne sastanke.

Ukažite poverenje našim prevodiocima ovog sino-tibetanskog jezika i u slučaju kada Vam je potreban prevod na kineski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa kineskog na druge strane jezike, bilo da je u pitanju pismeno ili usmeno prevođenje.

Prekoračite sve barijere u komunikaciji i budite sigurni da ćete u ugovorenom roku dobiti pouzdan prevod kineskog jezika – bez obzira da li ste se opredelili za prevod sa kineskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na kineski. Mi govorimo sve jezike!

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa kineskog na srpski (prevod kineski na srpski);
  • prevod sa srpskog na kineski;
  • prevod sa kineskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na kineski.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Kineski je jedan od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija. Kao maternji jezik govori ga jedna petina svetske populacije, skoro milijardu i po ljudi, a govori se u Kini, Hongkongu, Singapuru, Maleziji i širom sveta gde ima kineskih zajednica. Kineski jezik obiluje mnoštvom dijalekata, ali je najpopularniji mandarinski, koji je i zvanični dijalekat Narodne Republike Kine.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006