Lektura i korektura teksta

Da bi Vaš tekst
bio pravopisno besprekoran

worldwide-sign

Šta je lektura teksta?

Lektura teksta je postupak pažljivog čitanja, prepoznavanja i otklanjanja svih vrsta stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka u tekstu i ujednačavanje terminologije u tekstu.Vrše je stručnjaci i profesori odgovarajućeg jezika koji odlično poznaju gramatiku, pravopis i jezičku normu.

Lektorisanje teksta obavezno se naručuje za sve materijale koji su namenjeni za objavljivanje i poslovnu i službenu komunikaciju.

Naši lektori su stručnjaci za sve vrste tekstova na srpskom i stranim jezicima: poslovne, pravne, medicinske, naučne, tehničke, informaciono-tehnološke, marketinške, finansijske i druge tematike, kao i književnih tekstova.

Lekturom Vašeg teksta uklonićemo sve gramatičke i pravopisne greške i ujedno izvršiti jezičko-stilsku doradu rečeničnih konstrukcija (sintaksa) radi poboljšanja jasnoće i preciznosti teksta.

Šta je korektura teksta?

Uporedo s lekturom obavlja se i korektura tekstova, tj. uklanjanje pravopisnih, interpunkcijskih, slovnih i drugih tipografskih i tehničkih grešaka.

U našoj agenciji lekturu obavljaju isključivo stručnjaci s bogatim iskustvom u redigovanju svih vrsta tekstova na srpskom jeziku. Takođe redigujemo i sve vrste tekstova na stranim jezicima.

POZOVITE NAS ZA
BESPLATNU KONSULTACIJU
+381 11 212 09 68
ISO 9001-2008EN 15038 2006