Potreban vam je prevodilac
za makedonski jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za makedonski jezik Beograd

Za sve vrste prevodilačkih usluga, bilo da je u pitanju prevod na makedonski sa srpskog jezika ili Vam je potreban prevod makedonski na srpski, u agenciji Worldwide Translations angažovani su ekspeditivni izvorni govornici i stručni prevodioci, lektori i ovlašćeni sudski tumači za makedonski jezik. Po veoma povoljnim cenama i u dogovorenom roku oni će Vam isporučiti pismeni prevod makedonskog jezika svih stručnih tekstova, poslovnih materijala ili beletristike.

Oslonite se na naš tim prevodilaca i kada Vam je potreban prevod na makedonski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa makedonskog na druge strane jezike, bez obzira na vrstu prevođenja. Mi govorimo sve jezike!

Ukoliko Vam je potrebno usmeno prevođenje – konsekutivno ili simultano – prevod sa makedonskog na srpski i druge jezike, i obratno, prevod sa srpskog i drugih jezika na makedonski, budite sigurni da će Vam naši prevodioci olakšati poslovanje i pritom otkriti lepote ovog melodičnog južnoslovenskog jezika.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa makedonskog na srpski (prevod makedonski na srpski);
  • prevod sa srpskog na makedonski
  • prevod sa makedonskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na makedonski.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Makedonski je službeni jezik u Bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji. Ima dva i po do tri miliona govornika, a govori se među manjinskim grupama u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj i među iseljenicima u svetu, naročito u Australiji.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006