Potreban vam je prevodilac
za norveški jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za norveški jezik Beograd

Za pismene prevode stručnih tekstova, beletristike i poslovnih materijala, overe ovlašćenih sudskih tumača i usmene prevode poslovnih sastanaka – konsekutivno ili simultano prevođenje – kada je u pitanju prevod norveški na srpski, ili pak prevod na norveški sa srpskog, prevodilačka agencija Worldwide Translations odabrala je vrsne stručne prevodioce. Oni će Vam brzo i kvalitetno ispuniti sve zahteve u pogledu prevoda ovog severnogermanskog jezika.

Našim iskusnim prevodiocima ukažite poverenje i kada je u pitanju prevod na norveški jezik sa drugog stranog jezika, engleskog, nemačkog, ruskog jezika, i ostalih, i obratno, prevod sa norveškog na druge strane jezike, bez obzira da li Vam je potrebno pismeno ili usmeno prevođenje.

Poslujte uspešnije i lagodnije uz naše prevodioce u slučaju kada Vam je potreban pouzdan prevod norveškog jezika. Naša agencija nudi Vam prevodilačke usluge na visokom profesionalnom nivou, bilo da Vam je potreban prevod sa norveškog na srpski i druge jezike ili prevod sa srpskog i drugih jezika na norveški. Mi govorimo sve jezike!

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa norveškog na srpski (prevod norveški na srpski);
  • prevod sa srpskog na norveški;
  • prevod sa drugog stranog jezika na norveški.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Poznat je još kao skandinavski ili nordijski jezik. Zvanični je jezik u Norveškoj, gde ga govori četiri i po miliona ljudi, dok izvan Norveške ima još oko milion govornika, koji ga pored švedskog jezika govore uglavnom u Švedskoj i nekim delovima SAD. Osobe koje govore švedski jezik i norveški obično se razumeju bez većih poteškoća.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006