Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodliac za poljski jezik

Prevodliac za poljski jezik

Potreban Vam je prevodilac za poljski jezik?

Na pravom ste mestu!

Ovlašćeni sudski tumači, stručni prevodioci i lektori ovog zapadnoslovenskog jezika udovoljiće svim Vašim zahtevima za precizan prevod poljskog jezika, bilo da Vam je potreban pismeni prevod nekog stručnog ili književnog teksta, usmeno prevođenje nekog poslovnog sastanka – konsekutivno ili simultano prevođenje, ili pak overa ovlašćenog sudskog tumača. Oslonite se na znanje i profesionalnost prevodilaca agencije Worldwide Translations kada je u pitanju prevod poljski na srpski, i obratno, prevod na poljski sa srpskog jezika.

Prevodiocima naše agencije prepustite i prevod na poljski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, sa poljskog na druge strane jezike, bez obzira da li je u pitanju pismeno ili usmeno prevođenje. Mi govorimo sve jezike!

Naša agencija garantuje Vam uslugu vrhunskog kvaliteta, bilo da Vam je potreban prevod sa poljskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na poljski, bez obzira da li ste se opredelili za pisanu ili usmenu formu prevođenja.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa poljskog na srpski (prevod poljski na srpski);
  • prevod sa srpskog na poljski;
  • prevod sa poljskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na poljski.


Poljski je zvanični jezik u Poljskoj i jedan od službenih jezika Evropske unije. Kao maternji jezik govori ga četrdeset miliona ljudi. Kao manjinski jezik govori se u Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji i Ukrajini.

Poljski jezik, naša specijalnost

Poljski jezik govori 48 miliona ljudi. Poljski je zvanični jezik u Poljskoj. Naši prevodioci poljskog jezika imaju višegodišnje iskustvo u svim vrstama profesionalnih poslovnih prevoda, tako da možete apsolutno biti sigurni u preciznost i kvalitet.

Prevodi sa overom sudskog tumača

Mnoge državne agencije, vladine institucije i ostala državna tela i univerziteti, kako u Srbiji, tako i u svim ostalim državama sveta, Poljskoj, SAD, Kanadi, Rusiji, itd, zahtevaju prevode sa overom sudskog tumača kao deo prijavnog procesa, za registraciju poslovanja, pri otvaranju firme, prilikom konkurisanja za sredstva raznih fondova, za bankarske kredite itd. Ovlašćeni sudski prevodioci i sudski tumači za poljski jezik agencije Worldwide Translations su do sada kvalitetno i uspešno preveli i svojim pečatom overili hiljade sertifikovanih, overenih prevoda, koji su našim klijentima garantovali kvalitet.