Simultano prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje najkvalitetniji su vidovi komunikacije između ljudi koji govore različitim jezicima

worldwide-sign

Simultano prevođenje

Agencija Worldwide Translations obezbeđuje simultani prevod za sve vrste međunarodnih skupova kao što su kongresi, konferencije, seminari, prezentacije, predavanja i poslovni sastanci.

Tokom simultanog prevođenja prevodilac prevodi govornikove reči gotovo istovremeno kada i govornik izlaže svoj govor, ali s vremenskim zaostatkom od nekoliko sekundi. Za ovu vrstu prevođenja neophodna je posebna oprema kako bi se prevođenje nesmetano odvijalo. Naime, simultano prevođenje izvodi se u izolovanoj kabini i zahteva prevodiočevu intenzivnu pažnju i koncentraciju jer prevodilac istovremeno sluša, analizuje sadržaj, anticipira ono što još nije izrečeno i prevodi izrečeno na ciljni jezik. Zato se u kabini uvek nalaze dva ili tri prevodioca koji nastupaju naizmenično. Jedan simultani prevodilac može da prevodi najviše 30 minuta bez odmora. Simultani prevodilac sluša govornika pomoću slušalica u zvučno izolovanoj kabini i istovremeno prevodi na ciljni jezik tako što govori tekst u mikrofon. Dnevna radna norma simultanog prevodioca iznosi najduže šest do osam sati.

Iako se smatra najzahtevnijom vrstom prevođenja, prednost simultanog prevođenja jeste ušteda vremena budući da prevod teče istovremeno sa izvornim izlaganjem i nema usporavanja toka događaja.

Za simultani prevod od posebne je važnosti da simultani prevodioci unapred znaju datum održavanja skupa i trajanje prevođenja i da blagovremeno budu upućeni u terminologiju koja će se upotrebljavati za vreme skupa, kao i da im se dostave svi potrebni materijali kako bi se što kvalitetnije pripremili za simultano prevođenje.

Simultani prevod obezbeđujemo za sve svetske jezike, između ostalog: engleski jezik, nemački, slovenački, italijanski, francuski, španski, ruski, albanski, grčki, holandski, švedski, turski, poljski, makedonski, ukrajinski, kineski, arapski, hebrejski, finski, norveški, japanski.

POZOVITE NAS ZA
BESPLATNU KONSULTACIJU
+381 11 212 09 68
ISO 9001-2008EN 15038 2006