Potreban vam je prevodilac
za slovački jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za slovački jezik Beograd

U našoj agenciji za prevođenje na raspolaganju sa Vam ovlašćeni sudski tumači i prevodioci koji će Vam u dogovorenom roku isporučiti prevod slovački na srpski, i obratno, prevod na slovački sa srpskog i prevesti Vam svu poslovnu dokumentaciju i druge tekstove stručne ili komercijalne sadržine. Pored pismenih prevoda, nudimo Vam i usluge usmenog prevođenja poslovnih sastanaka i drugih zvaničnih skupova, bilo da se opredelite za konsekutivno (detaljnije ovde) ili simultano prevođenje.

Poklonite poverenje našoj agenciji i kada Vam je u poslovanju potreban prevod na slovački jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod slovačkog jezika na druge strane jezike, bilo u pisanoj ili usmenoj formi. Mi govorimo sve jezike!

Pouzdajte se u znanje i iskustvo naših prevodilaca ovog zapadnoslovenskog jezika kada su Vam potrebne kvalitetne prevodilačke usluge po povoljnim cenama, bilo da je posredi prevod sa slovačkog na srpski i druge jezike ili prevod sa srpskog i drugih jezika na slovački.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa slovačkog na srpski (prevod slovački na srpski);
  • prevod sa srpskog na slovački;
  • prevod sa slovačkog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na slovački.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Po rasprostranjenosti, ruski je četvrti jezik na svetu. Jedan je od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija. Zvanični je jezik u Ruskoj Federaciji, Belorusiji, Moldaviji, Kazahstanu, Abhaziji, Južnoj Osetiji i govore ga manjine u bivšim republikama Sovjetskog Saveza. Kao drugi jezik govori ga oko sto dvadeset miliona ljudi.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006