Potreban vam je prevodilac
za srpski jezik

Na pravom ste mestu!

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Prevodilac za srpski jezik

Prevodioci, lektori i sudski tumači naše agencije spremni su da odgovore na sve Vaše zahteve kada su pitanju pismeni prevodi, overe sudskih tumača ili pak usmeni prevodi – simultano ili konsekutivno prevođenje sa stranog jezika na srpski ili pak obratno, sa srpskog na bilo koji strani jezik. Prevodimo stručnu literaturu, beletristiku, propise, propagandni materijal, ugovore i ostali poslovni materijal bez obzira na oblast i tematiku.

Takođe redigujemo prevod na srpski jezik sa bilo kog stranog jezika i usaglašavamo prevod srpskog jezika sa izvornikom, lektorišemo, ujednačavamo terminologiju i stilski doterujemo sve vrste originalnih tekstova na srpskom jeziku bilo da je u pitanju beletristika ili tekst stručne sadržine.

Ne dopustite da se u Vašim poslovnim izveštajima potkrade neka gramatička ili pravopisna greška. Za sve nedoumice koje imate prilikom sastavljanja poslovne korespondencije, propagandnih materijala, biltena, izveštaja o radu i drugih poslovnih dokumenata, obratite se za savet lektorima naše agencije.

Pouzdajte se u prevodilačke usluge agencije Worldwide Translations kada je u pitanju prevod sa stranog jezika na srpski i prevod sa srpskog na bilo koji strani jezik.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa srpskog na strani jezik;
  • prevod sa stranog jezika na srpski.

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku
faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Srpski jezik pripada grupi slovenskih jezika i govori se u Sbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i među srpskim zajednicama u Hrvatskoj, Makedoniji, Rumuniji, Mađarskoj i drugim zemljama u Evropi i iseljeničkim zajednicama u svetu. Kao maternji jezik govori ga preko dvanaest miliona ljudi. Srpski je srodan s hrvatskim, s kojim je nekad činio jedinstven, srpskohrvatski jezički standard.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006