Potreban vam je sudski tumač
za engleski jezik?

Na pravom ste mestu!

Sudski tumač za engleski jezik Beograd

Agencija Worldwide Translations Beograd, renomirana prevodilačka agencija sa bogatim iskustvom i brojnom klijentelom, pruža širok spektar različitih usluga. Između ostalih, pruža usluge prevođenja na sve svetske jezike i usluge ovlašćenih sudskih tumača. Našim klijentima van Beograda na raspolaganju je naš sudski tumač za engleski za Zemun, Zrenjanin, Pančevo, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kruševac i mnoge druge gradove širom Srbije.

POZOVITE NAS ZA
BESPLATNU KONSULTACIJU
+381 11 212 09 68

Nalazimo se u poslovnom centru Ušće na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.

Kontaktirajte nas

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na +381 11 11 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Iako agencija nudi usluge prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik, francuski, španski, ruski, albanski, slovenački, italijanski i mnoge druge svetske jezike, ipak je najfrekventnija usluga ona koju obezbeđuje sudski tumač za engleski jezik.

Sudskim prevodiocima nazivaju se osobe koje je Ministarstvo pravde ovlastilo da prevode zvanične dokumente, tj. originale ili overene kopije, a prevod koji tako nastane ima pečat sudskog prevodioca i punovažan je dokument, ekvivalentan originalu. Takvi dokumenti uključuju razne potvrde, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, uverenja o državljanstvu, svedočanstva i diplome (zarad nostrifikacije), boravišne i radne dozvole, tehničku dokumentaciju i sertifikate (za dobijanje atesta), pravne dokumente, kao što su ugovori, tužbe, zapisnici ili odluke, poslovne dokumente poput finansijskih izveštaja, tenderske dokumentacije itd.

Konkurse za dodeljivanje sertifikata sudskog prevodioca, na zahtev Višeg suda, objavljuje Ministarstvo pravde. Kandidat mora ispunjavati određene uslove kako bi eventualno dobio to zvanje:

• potrebno je da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje adekvatno znanje jezika sa koga i na koji prevodi (u slučaju da kandidat nema diplomu visokog obrazovanja za dati jezik vrši se provera znanja, a troškove provere snosi kandidat)
• potrebno je da poznaje pravnu terminologiju datih jezika i
• mora imati najmanje pet godina iskustva u poslovima prevođenja.

Agencija Worldwide Translations ima proverene, iskusne i kvalitetne sudske tumače i prevodioce, sa bogatim radnim iskustvom te su i prevodi koji isti obezbeđuju na nivou koji zahteva jedna renomirana prevodilačka agencija.

Pisane prevode dostavljamo klijentu u dogovorenom roku faksom, elektronskom poštom, ili našom kurirskom službom.

Na poziv klijenata naš sudski tumač prisustvuje i sastancima u državnim institucijama ili ministarstvima i zaključenjima raznih ugovora.

Sudski prevodilac prevodilačke agencije Worldwide Translations, stručnim jezikom / terminologijom, prevodi i tehničku i medicinsku dokumentaciju, što je od posebne važnosti pri dobijanju atesta nadležnih državnih organa. Vrhunsko poznavanje jezika i pravna struka pomažu da sudski prevodilac brzo, profesionalno i nadasve stručno prevede pravna i sudska dokumenta, medicinska i tehnička dokumenta, dokumenta o prebivalištu i sa i na engleski jezik, da prisustvuje potpisivanju ugovora o saradnji ili da prevede izveštaje iz sudskih i privrednih registara.

Na dugačkoj listi klijenata agencije Worldwide Translations nalaze se i brojne međunarodne kompanije, što dokazuje da je prilikom potpisivanja raznih ugovora neophodan sudski tumač za engleski. Beograd je grad u kome se nalazi većina predstavništava poznatih svetskih preduzeća, ali i najviše pravne institucije u zemlji, kao i centrala agencije Worldwide Translations. Shodno sa navedenim, naši sudski tumači lokacijski su u prilici da najbrže i najjednostavnije stignu do određenog ministarstva.

Za vaše potrebe van glavnog grada Srbije, takođe je na raspolaganju naš sudski tumač za engleski, pokrivamo Zemun, Zrenjanin, Pančevo, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kruševac i mnoge drugi gradovi širom Srbije pokriveni su uslugama naših sudskih tumača.

U svakom slučaju, prevodilačka agencija je organizacija koja nudi kompletnu uslugu iz oblasti prevođenja i srodnih dopunskih delatnosti i garantuje za kvalitet usluge. Iz tog razloga obezbeđujemo kvalitet prevoda, poštujemo specifične zahteve klijenata, rokove, i negujemo individualan pristup klijentu i njegovim potrebama u smislu stručnih i tematskih specijalizacija.

Cilj naše agencije jeste da obuhvatimo kvalitetne sudske tumače i prevodioce za različite jezike iz različitih sfera života, kako bismo mogli adekvatno da pristupimo svim klijentima i njihovim zahtevima za prevođenje, bez izuzetka.

Zato je prevodilačka agencija Worldwide Translations najbolji odgovor za sve zahtevnije klijente kao i za sve one koji žele da na jednom mestu, bez utroška sopstvenog vremena, dobiju najkvalitetniju uslugu prevođenja.

Engleski jezik pripada germanskoj grani indoevropske porodice jezika. Jedan je od najrasprostranjenijih  jezika na planeti. U mnogim višejezičnim zemljama ima status takozvanog drugog jezika. Osim toga, najrasprostranjeniji je jezik koji se uči kao drugi jezik širom Zemlje, a njegov uticaj u svim sferama života je neizmeran, pogotovo ako uzmemo u obzir da se može smatrati „globalnim jezikom“, naročito u poslovnom svetu.   Organizacija ujedinjenih nacija uvrstila ga je u svoje zvanične jezike.

Potrebne su vam prevodilačke usluge?
Na pravom ste mestu!

Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na . Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317.

ISO 9001-2008EN 15038 2006