Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
 • Nalazimo se u poslovnom centru Ušće

  na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do naših kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite.    

 • Prevodi sa overom sudskog tumača

  Budite sigurni da ce vaš dokument biti besprekorno tačno preveden iza čega stoji garancija overe naših sudskih tumača.  

 • Konsekutivno i simultano prevođenje

  Od poslovnih sastanaka do međunarodnih skupova. Tu smo da nesmetano prođe svaki događaj bez obzira na kom jeziku se vodi.  

 • Worldwide > Sudski tumač: prevodi sa overom

  Sudski tumač: prevodi sa overom

  Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom. Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta. Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača. Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.).

  Preuzimanje dokumenata i njihova isporuka obavlja se prema dogovoru između klijenata i naše prevodilačke agencije na način koji strankama najviše odgovara. Za takve potrebe Worldwide Translations oformio je kurirsku službu kako bi Vam olakšao poslovanje ukoliko ste sprečeni da dostavite ili preuzmete dokumenta za prevod.

  Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su:

  • prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.);
  • prevodi dokumentacije kompanija (izvoz iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.);
  • prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa);
  • prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstva, boravišnih ili radnih dozvola itd.


  Ukoliko Vam je potreban sudski tumač za engleski jezik, nemački jezik, slovenački jezik, italijanski jezik, ruski jezik ili bilo koji drugi svetski jezik, možete nam se obratiti putem telefona ili emaila. Stojimo Vam na raspolaganju.

  Pozovite nas za besplatnu konsultaciju 011 2120968