Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Sudski tumač za albanski jezik Beograd

Sudski tumač za albanski jezik Beograd

Na pravom ste mestu!

Sudski tumač za albanski agencije Worldwide Translations Beograd pruža usluge prevođenja i overe svih vrsta ugovora, rešenja, uverenja, odluka, pravne i sudske dokumentacije, medicinskih nalaza, ali i svih vrsta tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa). Brzo i stručno, uz veoma povoljnu cenu sudski tumač za albanski jezik garantuje kvalitetne usluge. Poverenje koje dugogodišnji saradnici i klijenti imaju u agenciju Worldwide Translations gradili su visokostručni prevodioci, redaktori i lektori svojim profesionalnim pristupom tačnošću i brzinom, ali je tome doprineo i sudski tumač za albanski jezik, takođe, sopstvenom stručnošću i kvalitetom u prevođenju.

Pozovite nas za besplatnu konsultaciju 011 2120968

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Albanski jezik pripada porodici indoevropskih jezika i to grupi takozvanih satemskih jezika. Među današnjim indoevropskim jezicima stoji izdvojeno, kao i grčki, to jest ni sa jednim od današnjih indoevropskih jezika ne pokazuje posebne srodnosti u okviru "balkanskog jezičkog saveza". Ima dve dijalekatske grupe: severnu – gegijsku i južnu – toskijsku, koja je osnova književnog i službenog jezika u Albaniji od 1950. godine.

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations Beograd ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

U kratkom roku, sudski tumač za albanski jezik agencije Worldwide Translations može doći do bilo koje državne institucije – ministarstva, suda, opštine – i biti prisutan prilikom potpisivanja dokumenata, sklapanja raznih ugovora i na visokostručnom i profesionalnom nivou prevoditi i usmeno. Isto tako, sudski tumač - Beograd - može u najkraćem roku, po želji i potrebi klijenta, da obezbedi pismeni i usmeni, simultani ili konsekutivni prevod i da svojim potpisom i pečatom potvrdi istovetnost sa originalom.