Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Sudski tumač za albanski jezik

Sudski tumač za albanski jezik

Potreban Vam je sudski tumač za albanski jezik?

Na pravom ste mestu!

Sudski tumač za albanski agencije Worldwide Translations pruža usluge prevođenja i overe svih vrsta ugovora, rešenja, uverenja, odluka, pravne i sudske dokumentacije, medicinskih nalaza, ali i svih vrsta tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa). Brzo i stručno, uz veoma povoljnu cenu sudski tumač za albanski jezik garantuje kvalitetne usluge. Poverenje koje dugogodišnji saradnici i klijenti imaju u agenciju Worldwide Translations gradili su visokostručni prevodioci, redaktori i lektori svojim profesionalnim pristupom tačnošću i brzinom, ali je tome doprineo i sudski tumač za albanski jezik, takođe, sopstvenom stručnošću i kvalitetom u prevođenju.


Albanski jezik pripada porodici indoevropskih jezika i to grupi takozvanih satemskih jezika. Među današnjim indoevropskim jezicima stoji izdvojeno, kao i grčki, to jest ni sa jednim od današnjih indoevropskih jezika ne pokazuje posebne srodnosti u okviru "balkanskog jezičkog saveza". Ima dve dijalekatske grupe: severnu – gegijsku i južnu – toskijsku, koja je osnova književnog i službenog jezika u Albaniji od 1950. godine.

Sudski tumač za albanski – Beograd

U kratkom roku, sudski tumač za albanski jezik agencije Worldwide Translations može doći do bilo koje državne institucije – ministarstva, suda, opštine – i biti prisutan prilikom potpisivanja dokumenata, sklapanja raznih ugovora i na visokostručnom i profesionalnom nivou prevoditi i usmeno. Isto tako, sudski tumač - Beograd - može u najkraćem roku, po želji i potrebi klijenta, da obezbedi pismeni i usmeni, simultani ili konsekutivni prevod i da svojim potpisom i pečatom potvrdi istovetnost sa originalom.