Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Sudski tumač za hrvatski jezik Beograd

Sudski tumač za hrvatski jezik Beograd

Na pravom ste mestu!

Sudski tumač za hrvatski agencije Worldwide Translations biće vam od neprocenjive pomoći prilikom poslovnih pregovora, i drugih poslovnih sastanaka. Osim toga, ukoliko su vam potrebni prevodi ličnih dokumenata, sertifikata, radnih dozvola, lekarskih nalaza, razne tehničke dokumentacije, sudski tumač za hrvatski agencije Worldwide Translations takođe vam može pomoći. Prevod bilo kakvog dokumenta ili spisa, sa apsolutnim poverenjem, možete prepustiti visokostručnom timu prevodilaca agencije Worldwide Translations.

Pozovite nas za besplatnu konsultaciju 011 2120968

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Hrvatski jezik je zvaničan jezik u Republici Hrvatskoj. Govori se u delu Vojvodine, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Slovačke i Italije, a njime govore i hrvatski iseljenici u SAD-u. Do 1991. godine činio je jedan jezik sa srpskim. Smatra se da su preci današnjih Južnih Slovena posle odvajanja od Istočnih i Zapadnih Slovena, a pre dolaska na Balkansko poluostrvo, živeli u zajednici i govorili jednim jezikom. Takođe se smatra da se taj jezik, pre dolaska na Balkansko poluostrvo, podelio na istočni i zapadni deo. Iz zapadnog dela južnoslovenskog prajezika razvila su se tri dijalekta: kajkavski, čakavski i štokavski. Kajkavskim dijalektom govore i Hrvati i Slovenci, a čakavskim samo Hrvati.

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Ukoliko je potreban prevod ovlašćenog prevodioca pravne struke u sudovima, ministarstvima ili bilo kojoj državnoj instituciji, internacionalnoj kompaniji, na raspolaganju je sudski tumač za hrvatski – Beograd agencije Worldwide Translations. Sudski tumač za hrvatski – Beograd, pravne ili neke druge struke, u najkraćem roku – elektronskom poštom, faksom, na CD-u, ili kurirskom službom dostaviće klijentu stručan i vrhunski prevod, overen potpisom i pečatom kojim garantuje tačnost, odnosno istovetnost prevoda sa originalom.