Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Sudski tumač za japanski jezik Beograd

Sudski tumač za japanski jezik Beograd

Na pravom ste mestu!

Međudržavna saradnja na nivou ministarstava i nekih drugih institucija i preduzeća odvija se svakodnevno, te je potreban i sudski tumač za japanski. Kvalitetan i stručan prevod, biranu terminologiju za svaku oblast posebno, jemstvo potpisom i pečatom da prevod odgovara originalu – sve to, brzo i profesionalno, po veoma pristupačnim cenama, obezbeđuje sudski tumač za japanski jezik agencije Worldwide Translations Beograd.

Pozovite nas na besplatnu konsultaciju 011 2120968

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Japanski jeste jezik japanskog naroda i državni jezik Japana. Po glasovnoj i gramatičkoj strukturi povezan je sa altajskim jezicima. Prema novijim istraživanjima, mada ne postoji saglasnost među stručnjacima, sve više se uzima da japanski čini zasebnu grupu jezika. Osim toga što se govori u Japanu, govori se i u delovima Kine i Koreje koji su bili pod japanskom vlašću, ali i u područjima u kojima ima japanaskih emigranata (SAD i Brazil).

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations Beograd ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Sudski tumač za japanski jezik – Beograd agencije Worldwide Translations u mogućnosti je da u najkraćem roku odgovori potrebama klijenata i da, ukoliko situacija nalaže, prisustvuje potpisivanju ugovora, venčanju i da to verifikuje svojim potpisom i pečatom. Sudski tumač za japanski jezik nudi i usluge prevoda koje ne podrazumevaju obavezno lično prisustvo. Takođe overene, takve prevode dostavlja poštom, faksom, elektronskom poštom ili prema dogovoru sa klijentom i to po veoma prihvatljivoj ceni.