Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Sudski tumač za madjarski jezik Beograd

Sudski tumač za madjarski jezik Beograd

Na pravom ste mestu!

Worldwide Translations, agencija za prevođenje iz Beograda, nudi usluge profesionalnih prevodilaca, bilo da je reč o usmenom prevođenju poslovnih sastanaka, raznih prezentacija ili drugih skupova, ali nudi i usluge za koje je nadležan sudski tumač za mađarski. Sudski tumač za mađarski jezik pruža prevodilačke usluge prilikom potpisivanja raznih ugovora, donošenja odluka, ili u drugim sličnim situacijama uz overu svojim potpisom i pečatom, čime garantuje da je prevod istovetan sa originalom.

Pozovite nas za besplatnu konsultaciju 011 2120968

Cena prevoda

Prevodimo sve vrste tekstova, članaka i poslovnih dokumenata, veoma brzo, stručno i po pristupačnim cenama. Pozovite nas na 011 2120968 za besplatnu konsultaciju ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte na office@worldwide.rs. Ukoliko želite da stupite u kontakt s nama posle radnog vremena ili u toku vikenda, pozovite nas na: +381 65 3118317

Mađarski jezik je službeni jezik Republike Mađarske. Pored slovačkog, jedan je od šest službenih jezika Autonomne Pokrajine Vojvodine, i jedan od službenih jezika Evropske unije. I u delovima Rumunije i Republike Slovenije je, takođe, službeni jezik. Uz navedene podatke, Vikipedija kaže da se mađarski jezik govori i u delovima Slovačke, Ukrajine, Hrvatske, Austrije, kao i da njime govori 14.500.000 ljudi.

Iskustvo

Agencija Worldwide Translations Beograd ima dugu praksu i bogato iskustvo u pružanju kompletnih usluga prevođenja na sve jezike sveta.

Agencija Worldwide Translations usmeno i pismeno prevođenje za specijalizovane sudove poverava vrhunskom prevodiocu pravne struke. Ovlašćeni sudski tumač za mađarski jezik – Beograd teritorijalno pripada sudovima koji se nalaze u Beogradu. Sudski tumač za mađarski jezik agencije Worldwide Translations stručno i kvalitetno, profesionalno i brzo dostavlja klijentu overen prevod, uz veoma pristupačnu cenu.