Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Potreban Vam je sudski tumač za nemački jezik?

Potreban Vam je sudski tumač za nemački jezik?

Na pravom ste mestu!

Agencija Worldwide Translations je renomirana prevodilačka agencija sa dugogodišnjim iskustvom i veoma zahtevnom i mnogobrojnom klijentelom. Potreba za profesorima, prevodiocima, izvornim govornicima, redaktorima i lektorima, odnosno visokostručnim i profesionalnim timom agencije Worldwide Translations je veoma izražena, a naročito je izražena  potreba za uslugama koje pruža sudski tumač za nemački jezik.

Pozovite nas za besplatnu konsultaciju 011 2120968

Uzevši u obzir da se u firmi zadržavaju brojni, a zahtevni klijenti, zaključak koji se sam nameće jeste da kada jednom sarađujete sa nekim i vratite se ponovo znači da je kvalitet usluga i pristupačnost istih na više nego zadovoljavajućem nivou, što nama i jeste cilj. 

Sa našim klijentima uspostavljamo dugoročne i, pre svega, uspešne saradnje, na obostrano zadovoljstvo, na šta smo izuzetno ponosni.

Savršeno poznavanje jezika, a pre svega terminologije koja je potrebna za određeni prevod, garancija su tačnosti prevoda, što ovlašćeni sudski prevodioci potvrđuju svojim potpisom i pečatom. Nemački sudski tumač jeste vrhunski prevodilac u struci, koji je položio zakletvu u Ministarstvu pravde i koji svojom izjavom, pečatom i potpisom garantuje da je prevod istovetan sa originalom, kako za usmeni tako i za pisani prevod.

Ovlašćeni sudski prevodilac i tumač za nemački jezik Beograd

Sudski tumač je osoba koja mora da ispunjava određene uslove Ministarstva pravde, pre nego što uopšte položi zakletvu u istom.  Preduslov da bi neko uopšte imao pravo da konkuriše za zvaničnog sudskog tumača jeste da mora da ima minimum pet godina iskustva u poslovima prevođenja na jeziku za koji konkuriše, potrebno je da poznaje pravnu terminologiju istog i naravno, potrebno je da ima visoko obrazovanje za određeni strani jezik, u ovom slučaju – za nemački jezik. U Beogradu se nalazi većina predstavništava poznatih svetskih preduzeća, kao i najviše pravne institucije u zemlji, tako da je samim tim sudski tumač za nemački jezik u Beogradu, već svojim prebivalištem, najdostupniji u situacijama u kojima je neophodno da lično prisustvuje i u kojima sudski prevodilac prevodi sa srpskog na nemački ili sa nemačkog na srpski, potpisuje i overava autentičnost prevoda. 

Ovlašćeni sudski tumač za nemački jezik svoje pisane i overene prevode može da dostavi elektronskom poštom (e-mail), faksom ili poštom. Prevodilačka agencija Worldwide Translations osnovala je i kurirsku službu koja je takođe na usluzi za potrebe dostavljanja overenih prevoda.

Za vaše potrebe van prestonice takođje je dostupan naš sudski tumač za nemački. Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kruševac i mnogi drugi gradovi širom Srbije pokriveni su uslugama naših sudskih tumača.

Na dugačkoj listi klijenata naše agencije nalaze se i mnogobrojne međunarodne kompanije, što dokazuje da je prilikom potpisivanja raznih ugovora neophodan sudski tumač za nemački jezik. Beograd je grad u kome se nalazi većina predstavništava poznatih svetskih preduzeća, ali i najviše pravne institucije u zemlji, tako da je sudski tumač za nemački jezik u Beogradu agencije Worldwide Translations lokacijski u prilici da najbrže i najjednostavnije stigne do određenog ministarstva.

Nemački jezik sa engleskim i frizijskim obrazuje zapadnogermansku grupu jezika. U srodstvu je sa severnogermanskim (skandinavskim) i istočnogermanskim (gotskim) jezicima. Stanovništvo u Nemačkoj, Austriji i u većem delu Švajcarske govori nemačkim jezikom, a njime govore i nemačke manjine u evropskim zemljama i mnogi iseljenici u prekookeanskim zemljama.

Ono što je interesantno kod nemačkog jezika jeste da postoji mnogo dijalekata, a razlike među nemačkim dijalektima su značajne.  Samo su susedni dijalekti međusobno razumljivi. Za govornika standardnog nemačkog (nem. Hochdeutsch), većina dijalekata nije razumljiva. Nemački  dijalekti se dele na „niski nemački" i „visoki nemački". Ne postoji tačan odgovor da li su oni različiti jezici; međutim, tačno je da formiraju dijalekatski kontinuum gde je svaki dijalekt u tesnoj vezi sa susednim dijalektom, bez obzira da li je to visoki ili niski nemački. Nemački jezik spada u grupu velikih svetskih jezika. Takođe, nemački je jedan od 20 zvaničnih jezika Evropske unije.

sudski prevodilac na nemački jezik

Sudski prevodilac za nemački jezik se većinom suočava sa „standardnim” nemačkim jezikom jer su dokumenta koja se prevode i overavaju napisana na istom, ali svakako mora biti upoznat sa istorijom i specifičnošću jezika kojim se bavi, odnosno nemačkog jezika u ovom slučaju.

Sudski prevodilac agencije Worldwide Translations je osoba koja svojim znanjem, iskustvom, fleksibilnošću, poštovanjem rokova i specifičnih zahteva klijenata garantuje kvalitet pruženih usluga. Zarad različitih potreba naših klijenata,  agencija Worldwide Translations je obezbedila čitav spektar iskusnih prevodilaca čije su specijalnosti različite sfere životakako bi, uz procenu, na zahtev klijenta obezbedila najadekvatniju osobu za ispunjavanje zadatka. 

Posebno nam je zadovoljstvo što smo ostvarili cilj da pružimo takvu uslugu i što veliki broj naših budućih klijenata do nas dolazi na preporuku, jer preporuka zadovoljnog klijenta je naša najdraža reklama. 

Ako vam zatreba sudski tumač za nemački jezik ili prevodilac za nemački jezik, u svakom momentu kontaktirajte našu agenciju i lično se uverite zašto smo među najboljima u svom poslu.