Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodilac za turski jezik

Prevodilac za turski jezik

Potreban Vam je prevodilac za turski jezik?

Na pravom ste mestu!

Naš prevodilac sa turskog na srpski, vrši i prevod sa turskog na bosanski jezik svih Vaših poslovnih dokumenata. 

Za usmeni prevod – konsekutivno i simultano prevođenje Vaših poslovnih sastanaka, za overe sudskih tumača i pismene prevode tekstova različite sadržine, prevodilačka agencija Worldwide Translations odabrala je najbolje ovlašćene sudske tumače ovog atlajskog jezika (detaljnije ovde) i stručne prevodioce s dugogodišnjim iskustvom. Saradnjom s pouzdanim prevodiocima naše agencije unapređujete svoje poslovanje jer dobijate vrhunski prevod turski na srpski, i obratno.

Oslonite se na stručne prevodioce naše agencije i u slučaju da Vam je potreban prevod na turski jezik sa drugog stranog jezika, i obratno, prevod sa turskog na drugi strani jezik, bilo da ste odabrali pismeni ili usmeni prevod. Mi govorimo sve jezike!

Tim naših ekspeditivnih stručnih prevodilaca nudi Vam precizan prevod turskog jezika, bilo u pisanoj ili usmenoj formi, bez obzira da li ste se opredelili za prevod sa turskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na turski.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa turskog na srpski (prevod turski na srpski);
  • prevod sa srpskog na turski;
  • prevod sa turskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na turski.


Zvanični je jezik u Turskoj i jedan od službenih jezika na Kipru. Kao maternji ovaj turkijski jezik govori sedamdeset miliona ljudi. Govori se u manjinskim zajednicama u još 35 zemalja u svetu, naročito među brojnim iseljenicima u Nemačkoj, Austriji, Belgiji, Holandiji i Švajcarskoj.

Turski jezik, naša specijalnost

Poljski jezik govori 91 miliona ljudi. Turski je zvanični jezik 3 države sveta. Naši prevodioci turskog jezika imaju višegodišnje iskustvo u svim vrstama profesionalnih poslovnih prevoda, tako da možete apsolutno biti sigurni u preciznost i kvalitet.

Prevodi sa overom sudskog tumača

Mnoge državne agencije, vladine institucije i ostala državna tela i univerziteti, kako u Srbiji, tako i u svim ostalim državama sveta, Turskoj, Nemačkoj, SAD, Kanadi, Rusiji, Azerbejdžanu itd, zahtevaju prevode sa overom sudskog tumača kao deo prijavnog procesa, za registraciju poslovanja, pri otvaranju firme, prilikom konkurisanja za sredstva raznih fondova, za bankarske kredite itd. Ovlašćeni sudski prevodioci i sudski tumači za turski jezik agencije Worldwide Translations su do sada kvalitetno i uspešno preveli i svojim pečatom overili hiljade sertifikovanih, overenih prevoda, koji su našim klijentima garantovali kvalitet.