Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968
Worldwide > Prevodilac za ukrajinski jezik

Prevodilac za ukrajinski jezik

Potreban Vam je prevodilac za ukrajinski jezik?

Na pravom ste mestu!

U prevodilačkoj agenciji Worldwide Translations angažovani su vrsni stručni prevodioci i ovlašćeni sudski tumači, koji će odgovoriti na sve Vaše zahteve kada je u pitanju prevod ukrajinski na srpski, i u obratnom smeru – prevod na ukrajinski sa srpskog, bilo da Vam je potreban pismeni prevod poslovne dokumentacije, overa ovlašćenog sudskog tumača za ukrajinski ili pak usmeno prevođenje – konsekutivno ili simultano prevođenje poslovnog sastanka, prezentacije ili nekog drugog zvaničnog skupa.

Oslonite se na znanje naših prevodilaca ovog melodičnog balto-slovenskog jezika i ukoliko Vam je potreban prevod na ukrajinski jezik sa drugih stranih jezika, i obratno, prevod sa ukrajinskog na druge svetske jezike, bez obzira na vrstu prevodilačke usluge. Mi govorimo sve jezike!

Naši prevodioci garantuju Vam precizan prevod ukrajinskog jezika, u pisanoj ili usmenoj formi, bilo da Vam je potreban prevod sa ukrajinskog na srpski i druge jezike ili pak prevod sa srpskog i drugih jezika na ukrajinski.

Naša prevodilačka agencija nudi Vam besprekorno tačan prevod u sledećim pravcima:

  • prevod sa ukrajinskog na srpski (prevod ukrajinski na srpski);
  • prevod sa srpskog na ukrajinski;
  • prevod sa ukrajinskog na drugi strani jezik;
  • prevod sa drugog stranog jezika na ukrajinski.


Ukrajinski je zvanični jezik u Ukrajini i Pridnestrovlju u Moldaviji. Ima preko pedeset hiljada govornika, a govori se i među manjinskim grupama u Kazahstanu, Belorusiji, Moldaviji, Rusiji, Poljskoj, Mađarskoj, Kanadi i nekim zemljama Južne Amerike (Brazil, Argentina, Paragvaj).

Ukrajinski jezik, naša specijalnost

Ukrajinski jezik govori 47 miliona ljudi širom sveta. Ukrajinski je zvanični jezik u Ukrajini. Naši prevodioci ukrajinskog jezika imaju višegodišnje iskustvo u svim vrstama profesionalnih poslovnih prevoda, tako da možete apsolutno biti sigurni u preciznost i kvalitet.

Prevodi sa overom sudskog tumača

Mnoge državne agencije, vladine institucije i ostala državna tela i univerziteti, kako u Srbiji, tako i u svim ostalim državama sveta, Ukrajini, Belorusiji, Rusiji, SAD, Kanadi, itd, zahtevaju prevode sa overom sudskog tumača kao deo prijavnog procesa, za registraciju poslovanja, pri otvaranju firme, prilikom konkurisanja za sredstva raznih fondova, za bankarske kredite itd. Ovlašćeni sudski prevodioci i sudski tumači za ukrajinski jezik (detaljnije ovde) agencije Worldwide Translations su do sada kvalitetno i uspešno preveli i svojim pečatom overili hiljade sertifikovanih, overenih prevoda, koji su našim klijentima garantovali kvalitet.