Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968

Blog

Worldwide > KOME JE POTREBAN SUDSKI TUMAČ?

KOME JE POTREBAN SUDSKI TUMAČ?

Sudski tumač je osoba kojoj se obraćate kada vam je potreban prevod najrazličitijih dokumenata, u koji god deo sveta da ste krenuli. Bilo da se radi o poslovnom poduhvatu kao što je učestvovanje u međunarodnom tenderu ili ličnoj stvari poput prevođenja diplome, svakako su tu neophodne usluge sudskih tumača.

Ako fizičko lice planira da nostrifikuje dokaz o obrazovanju stečenom u inostranstvu ili da ode u inostranstvo na školovanje, na rad ili da tamo živi, pa i ako namerava da započne bračnu zajednicu u nekoj drugoj zemlji, potrebno je da ima prevode relevantnih dokumenata izdatih od državnih institucija.Tek tada, sa prevedenim i overenim dokumentima, mu se podaci sa istih prihvataju kao validni. U takve dokumente spadaju svedočanstva i diplome, prepisi ocena, boravišne i radne dozvole, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, razna uverenja (o državljanstvu, o tome da osoba nije osuđivana ili pod istragom, o saobraćajnim prekršajima, o bračnom statusu, o prebivalištu), kao i identifikacione ili putne isprave. Isto tako, fizička lica mogu imati potrebu da se prevedu i spisi koje ne izdaju državni organi, na primer bankovni izvodi ili kupoprodajni ugovori.

Pravnim licima koja imaju kontakte sa stranim partnerima ili državama veoma često se prevode ugovori, revizorski i finansijski izveštaji i izvodi iz registra privrednih subjekata. Svaki dokument koji mora imati važnost u obe zemlje, mora biti preveden i overen od strane sudskog tumača. Veoma važan primer slučaja kada je neophodno obratiti se sudskom tumaču jeste međunarodni tender, kada se prevodi tenderska dokumentacija. Isto tako, kada firma planira uvoz nekog proizvoda, potrebno je da državnim organima dostavi zvaničan prevod tehničke dokumentacije o proizvodu, na primer prehrambeni proizvodi moraju imati potvrdu porekla i kvaliteta. Takodje, sudski tumač je potreban i u slučaju  prevoda  tehničkih podataka kao deo dokumentacije  potrebne za dobijanje atesta za uređaj, vozilo ili mašinu.

U svakom slučaju, ako vam zatreba kvalitetan sudski tumač, koji će po prihvatljivim cenama, u najkraćem roku završiti posao za vas, možete ga naći kontaktirajući Worldwide Translations na e-mail: office@worldwide.rs.