Worldwide Translations

PC UŠĆE, Bul. Mihajla Pupina 6, Beograd, Srbija

Kontaktirajte nas: +381 11 2120968

Pismeno prevođenje

Prevodilačka strana je, najkraće rečeno, merna jedinica na osnovu koje se obračunava kolika će iznositi na kraju, puna cena kompletnog prevedenog materijala. U svakom momentu kada shvatite da Vam je potreban prevod, nekog zvaničnog dokumenta ili bilo kog drugog teksta, potrebno je da se obratit... Više